Andlig vägledning – Att finna svaren!

Boka

Boka Nu!

Välj en tid som passar dig. Vi ringer upp dig!
Läs Mer

Den tid vi lever i består utav att dagligen göra oändligt många val. Vi ska ta beslut i vårt arbete, kring våra barn och övrigt i livet som gör att vår vardag ska fungera på bästa sätt. Ofta upplever vi att vi hamnar i ett tillstånd av stress runt alla dessa val och beslut. Inte blir det lättare av att vi ibland hamnar i ett vägskäl, ett vägval där vi erbjuds olika alternativ.

Det kan vara erbjudanden utifrån, men det kan även vara tankar som föds inifrån, att vi upplever att vi vill eller till och med måste förändra vår tillvaro.

Motstånd

Vi kan uppleva att vi sitter fast, att vi inte finner lösningar, att vi möts av ständigt motstånd, att det inte blir som vi önskar. Även dessa motstånd är en slags vägledning som talar om att vi är på ”fel” väg, på en sidoväg. Det skapar förvirring.

Varför kan det inte bara vara självklart hur vi ska välja? Det beror på att vi inte har facit i hand. Att vi är rädda för att välja fel. Det beror också på att vi i den tid vi lever står så långt utanför oss själva, att vi lämnat vår ”ande”, vår själ, eller vår inre röst och därför saknar förmågan att lyssna inåt. Ofta vet vi någonstans vad vi innerst inne vill, men då dyker så klart tankar upp, sådana som säger att ”det går inte”, ”det är omöjligt” eller kanske också att man saknar stöd i sin omgivning. Speciellt om man vill göra något som går lite utanför ramen.

Alla dessa tankar skapar motstånd som vi behöver lösa upp. Vi bär på präglingar som vi belastats med genom våra uppväxtår, via föräldrar, lärare och andra auktoriteter som begränsar oss i att förverkliga oss själv och som gör att vi håller tillbaka, att vi inte vågar förverkliga våra drömmar.

Rädsla

När vi saknar facit, förlorar vi lite av vårt mod, att våga agera. Vi vet vad vi har här och nu och det skapar en slags trygghet, en falsk trygghet som vi har svårt att släppa taget om. Rädslan som infinner sig i tanken om att förändra är ett så otroligt starkt tillstånd att det kan gå väldigt många år innan vi tar tag i våra drömmar och det vi gärna vill uppnå. Ibland kan till och med hela livet passera utan att vi agerar. Vi kan till och med välja att stanna i dåliga kärleksrelationer under ett helt liv just på grund av rädslan att våga bryta upp. Rädsla för att lämna vår bekvämlighetszon.

När vi inte kan reda ut dessa situationer inom oss själva kan man behöva hjälp att finna svaren. Vad är rätt för just mig? Vilken väg ska jag välja? Ska jag stanna eller gå? Vi behöver vägledning, vi behöver hjälp att lyssna inåt. Vi behöver få kontakt med vårt andliga jag, ljuset inom oss. Det där ljuset som lyser bekräftande!

Vår intuition talar ofta till oss och ger oss signaler, talar om för oss att de val vi gör är riktiga eller inte, men hur vet man att det är intuitionen som talar?

Genom andlig vägledning leds vi inåt för att nå insikt så att vi kan agera utåt. Vi behöver ett slags facit som visar oss att de val vi gör är det bästa valet i den rådande situationen. Vi behöver få en slags garanti. Dessa finns faktiskt! Genom andlig vägledning kan vi få svar på våra frågor. Vi har alla dessa svar inom oss men som vi behöver få hjälp med att erinra, att förlösa.

Läs mera om: Andlig vägledning via medium