Andlig vägledning via medium

Genom att ta hjälp av ett medium som står som en kanal mellan dig och dina guider, mellan dig och ditt inre, din kraft och dina energier får du dina svar! Dina guider är dels dem som gått över på andra sidan; en vän eller en familjemedlem, men även änglar och andra hjälpare.

Vi har alla ett syfte här på jorden. Det är inte någon slump att just du kommit hit i den form du är i, eller på den plats du befinner dig. Du har rest långt för att komma hit. Din själ har färdats genom många liv i olika former för att ge dig de erfarenheter du behöver för att förverkliga dig själv. Det är till och med så att du bär med dig kunskaper från dina tidigare liv, dina reinkarnationer.

Via andlig vägledning kan du få tillgång till dessa kunskaper så att du förstår dig själv bättre i det här livet och som, när du får vetskap om dessa, förstår din nuvarande situation och varför du längtar efter något speciellt. När vi får tillgång till den här informationen kan vi också förstå varför vi gjort vissa val i det här livet, men också ge oss modet att våga förändra, våga skapa det liv vi gärna vill ha. För så är det – det är ingen annan som skapar ditt liv än du själv!

Ofta gör vi val utifrån vårt omedvetna och då tenderar vi att lägga skulden på omständigheter när det inte blev så som vi föreställt oss. Detta kan vi alla befria oss ifrån och via andlig vägledning förstå hur vi istället kan göra medvetna val och känna att vi faktiskt har egen kontroll genom att medvetet ta ansvar och skapa vår lycka!

Vad är andlig vägledning?

Det är vanligt att man tar hjälp av ett medium, en spådam eller en sierska när man vill ha medial vägledning. Under en medial, andlig vägledning förmedlas budskap som gäller din livssituation. En spådam har förmågan att ta emot information. Budskapen kommer dels via dig själv, via dina inre energier som ett medium kan känna in och dels via bilder eller ord som ”dyker upp”, men även från andra sidan, från dina andliga vägledare, dina guider.

Ordet medium betyder ”mitten”. En person eller en metod befinner sig centrerad i en informationskedja. Detta förutsätter tanken om parallella världar. Dels den vi befinner oss i nu, dels en andevärld samt tanken om tidigare och framtida liv.

Ett medium hjälper till med att reda ut rådande livssituationer, finna djur eller föremål utan att blanda in sina egna tankar eller värderingar, helt utan att bedöma och är enbart en kanal. Ju mindre kontroll mediet har ju tydligare kontakt har denne med andevärlden och kan här uppleva känslor såsom glädje, ilska och sorg. Mediet kan känna in vad en person har upplevt under detta livet men även från tidigare liv. Denne ”lånar ut sig” till andevärlden, kopplar upp sig för att kunna kanalisera, vilket betyder att man får information via energifrekvenser utifrån olika medvetandenivåer. En andlig vägledare känner in dessa olika energifrekvenser.

Metoder och redskap

Ett medium, en spådam eller en sierska har ofta verktyg till hjälp för att finna svar på dina frågor. Sådana verktyg kan vara tarotkort, som är en spegling av ditt inre. Här gör man en tolkning via symboler. Ofta använder man sig även utav en pendel. Den styrs utifrån energi. Din energi, men även andevärldens. Den används oftast för ja och nej-frågor men kan också hjälpa till att fastställa tid samt peka ut geografiska platser.

Det finns olika fysiska verktyg som ett medium kan välja att använda, men framförallt står ett medium, en spådam eller en sierska uppkopplad mot energi som leds ”uppifrån” och som via en kanal når mediet som förmedlar budskap åt dig utifrån de frågor du har så att du vinner insikt om ditt liv, din situation.

Tillsammans med mediet går du framåt i livet, i att förverkliga dig själv och dina mål. Svaren du får är utifrån din nuvarande situation. Utgången är inte ”ristad i sten” eftersom de val som du eller andra gör kan påverka hur din framtid ter sig. Vi har trots allt den fria viljan och framtiden påverkas av de beslut vi fattar. En andlig vägledare kan aldrig bestämma över dig, utan kan enbart förmedla alternativ utifrån de budskap du får, men som kan ställa saker och ting i perspektiv så att du tydligare ser vad som är rätt för dig. Du är den som har makten över ditt liv.

En medial rådgivare samarbetar med dig utifrån en kärleksfull, positiv och inspirerande energi och som verkar för att ge dig det du behöver i din livsprocess. Andlig vägledning är ett verktyg för dig att öppna upp på ett sådant sätt att det ger dig möjlighet att växa!